equmenias riktlinjer och policyer

equmenia, Värnamo Missonskyrkas barn- och ungdomsarbete, arbetar ständigt för att skapa trygga verksamheter där barn och ledare trivs och utvecklas.

Nedan finner du de rutiner och riktlinjer som vi arbetar efter.

Har du några frågor eller tankar kring hur vi arbetar, tveka inte att kontakta Carolina Sandqvist

Rutin för kränkningar och trakasserier

Ansökan polisregistret för ledare

"Trygga tillsammans" riktlinjer equmenia

Lika behandlingsplan equmenia Värnamo

Föräldraledig fr.o.m aug-22 Evelina Westberg

Ungdomssocionom

0370-34 11 03
070-410 32 83
evelina.westberg@missionskyrkan.org

Mer under Barn & familjUngdom

Evenemang