equmenias riktlinjer och policyer

equmenia, Värnamo Missonskyrkas barn- och ungdomsarbete, arbetar ständigt för att skapa trygga verksamheter där barn och ledare trivs och utvecklas.

Nedan finner du de rutiner och riktlinjer som vi arbetar efter.

Har du några frågor eller tankar kring hur vi arbetar, tveka inte att kontakta Evelina Westberg, ungdomssocionom.

Trygga tillsammans riktlinjer equmenia.pdf

Evelina Westberg

Ungdomssocionom

0370-34 11 03
070-410 32 83
evelina.westberg@missionskyrkan.org

Mer under Ungdom

Evenemang