Du är här:Start > Diakoni & Mission > Diakoni

Diakoni

Vi vill vara en församling som bryr sig om människor där vi finns. Vi vill vara en församling som hjälper människor att bry sig och visa omtanke i sin vardag.

Diakoni är ett förhållningssätt som tar sig konkreta uttryck i mötet med människor i utsatta livssituationer.
Diakoni är att ha ögon och öron för en annan människas situation och sammanhang.
Diakoni är att vara händer och fötter, stöd och hjälp i människors vardag.
Diakoni hämtar sitt ursprung ur Bibeln och kristen tro. Där tjänande och tjänst är grundläggande för var diakoni vill vara.

Vår församlings diakonala arbete vill visa omsorg i livets olika skeden. Lyssnande och samtalet är diakonins främsta arbetssätt, såsom enskilda samtal med diakon, pastor, ungdomssocionom eller den man förtroende för, som vill lyssna och samtala.
Här finns också de som regelbundet gör besök i hem och på vårdboenden och där blir församlingens förlängda arm till dem som inte kan eller orkar deltaga i samlingar och gudstjänster.

Diakonins uttryckssätt är olika, där sångmedverkan
i andakter på vårdboende är en del. Andra människor ställer sin professionella kunskap och erfarenhet till förfogade inom sitt område för rådfrågning och vägledning. Diakoni kan också ta sig finansiella uttryck

Enskilda samtal Möjligheten finns till enskilda samtal, själavård, med diakon, ungdomssocionom eller pastor. Ett samtal som sker under tystnadsplikt.

Besökstjänst
En grupp människor som blir församlingens händer och fötter i att besöka de som inte orkar vara delaktiga i möten och gudstjänster

Finansiell diakoni
Här finns möjligheter att få omsorgsfull hjälp se över sin ekonomi och vägledning i att få stabilitet i ekonomin.

Diakonalt nätverk
Här finns en samling människor som från professionalitet i olika samhällsfunktioner kan vara behjälpliga i rådfrågande och konsultation.

 

Ulrika Axelsson

Diakon

0370-34 11 07
070 410 32 87
ulrika.axelsson@missionskyrkan.org

Evenemang

Document Moved

Object Moved

This document may be found here