Förbönsgudstjänst

"Bär varandras bördor" - Bönen och förbönen är en unik möjlighet som Gud har gett oss i att dela och bära andra människors livssituation och sammanhang. I stor respekt för människor, deras behov och nöd,  erbjuder vi enkla förbönsandakter i stilla och meditativ inramning.

Evenemang