Konfirmation 2021-2022

Välkommen att gå konfa hos oss!

Konfirmationsläsningen är ett tillfälle att lära sig mer om den kristna tron, Bibeln och livet som människa. Vi får ställa frågor, dela funderingar om tro och det liv vi lever. Det är också en chans att lära känna nya kompisar, men även att lära känna sig själv och få tänka till lite extra.
Vi ser konfirmationen som en tid då vi får verktyg att hantera tron och livet.

Konfirmationsåret börjar med en övernattning i början av oktober, sedan träffas vi på onsdagar kl 17-18.30 i Missionskyrkan där fokus kommer vara på den smågrupp som du kommer att ingå i. Ni kommer att få undervisning, ha goa samtal, fika och även ha en andakt varje gång. Utöver
detta så drar vi på hajk i början av 2022 och innan avslutningen i augusti. I april åker vi på ett längre läger till Strandgården, Halmstad tillsammans med konfirmander från andra församlingar.

Gudstjänsten och församlingen är en viktig del av konfirmationen och under året kommer du som konfirmand att få vara med i gudstjänster och se hur det fungerar i en församling.

Konfirmationsåret avslutas med en stor och festlig konfirmationshögtid i början av september.

Anmäl dig genom att klicka här

Välkommen!

 

 

 

Evelina Westberg

Ungdomssocionom

0370-34 11 03
070-410 32 83
evelina.westberg@missionskyrkan.org

Mer under Livets skedenUngdom