Konfirmation 2022-2023

Du som börjar åk 8 i höst är varmt välkommen att gå konfa hos oss 2022-2023!


Konfaåret inleds med en dagshajk 1 oktober, därefter träffas vi onsdagar kl. 17-18.30 i Missionskyrkan. Under året kommer fokus vara att du ska lära känna alla och bli trygg i den smågrupp som du kommer vara en del av. Där kommer ni samtala om tro och om livets svåra och enkla saker, ni kommer få lyssna på undervisning, ha andakt och fika i ihop. Under vissa tillfällen kommer vi mötas i större sammanhang med de andra grupperna, men främst träffas man i sina smågrupper. Du kommer även att få gå på gudstjänster och vara en del av församlingen. På våren åker vi på läger till Strandgården, Halmstad tillsammans med konfirmander från andra församlingar. Vi har även en övernattning vid vårens uppstart samt en dagshajk i augusti inför konfahögtiden. Konfirmationsåret avslutas med en stor och festlig konfirmationshögtid första helgen i september 2023.

Kostnad?
Konfirmationsundervisning är gratis, men vi tar ut en avgift för hajker och läger.

Anmälan?
Vi vill ha din anmälan senast 31 augusti.
Du anmäler dig på vår hemsida www.missionskyrkan.org. Anmälan öppnar 15 juni.

[direkt till anmälan]

Informationsträff
Du och dina föräldrar är välkomna på infoträff i Missionskyrkan tisdagen den 14 juni
kl. 18. Anmälan er till infoträffen genom att mejla evelina.westberg@missionskyrkan.org

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig till ungdomsocionom och konfaansvarig
Evelina Westberg evelina.westberg@missionskyrkan.org, 0704-103283

David Nilsson

”Pastor med inriktning mot yngre”

0370-34 11 05
070-410 32 85
david.nilsson@missionskyrkan.org

Mer under Livets skedenUngdom

Evenemang