Konfirmation

Konfaåret 2019-2020 kommer att bestå av 60
konfirmander! Mer info kommer snart.

Carolina Sandqvist

Barn, Familj & Ungdomspastor

0370-34 11 05
070-420 22 32
carolina.sandqvist@missionskyrkan.org

Mer under Livets skedenUngdom

Evenemang