Enskilt samtal

Livet förändras, växer och stannar upp ibland. Då kan du behöva någon att prata med, någon som lyssnar och förhoppningsvis också kan hjälpa dig vidare. Välkommen att kontakta en pastor eller diakon för själavårdssamtal. Du kan vara trygg med att de har tystnadsplikt.

Pea Karlsson

Omsorgspastor

0370-34 11 04
070-467 56 44
pea@missionskyrkan.org

Mer under Livets skeden