Mission-internationellt

”Se, jag vill bära ditt budskap Herre …”

Internationellautskottet (IU) leder församlingens internationella mission, och består av tio personersom uppmärksammar Värnamo Missionskyrkas roll och ansvar som en del i denvärldsvida kyrkan. Vår församling är med och stöttar Equmeniakyrkansinternationella arbete. Det gör vi framförallt genom förbön och ekonomisktstöd. www.equmeniakyrkan.se
Vår församling ären av flera församlingar, som är med och stöttar ”Församlingens Missionär”via Equmeniakyrkan. Från hösten 2021 är vi kontaktförsamling för GunillaEliasson med make José Vargas (Pepe), som arbetar i Ecuador. Det tar siguttryck i förbön och att förmedla hälsningar regelbundet (via mail, i filmetc).
Vår församling äraktiv i Erikshjälpens arbete (volontärarbete i second hand-butik,Värnamo) och kan därifrån förmedla ekonomiskt stöd till projekt som särskiltlyfter barnens situation i världen. www.erikshjalpen.se
Vi har även våra”egna” internationella kontakter. Ett samarbete som startades 2016 är NetworksRomania, som arbetar med utbildning (Scholarship-program) och jobbskapandeinsatser (DECE) i Rumänien, www.geettfro.se
Sedan början av1990-talet har vi haft kontakt med och stöttat organisationenFriends to Friends” www.sobraltsobrale.ee i Estland.Nästan årligen har vi skickat kläder och skor. Se artikel www.sandaren.se (se bilaga från Sändaren!)

Internationellautskottets roll är att:
* Hålla deinternationella frågorna levande i Värnamo Missionskyrka, uppmana till förbön, informeraoch engagera församlingens medlemmar och ungdomar i equmenia.
* Organiserainsamlingar och arbeta för regelbundet givande.
* Lägga framförslag till församlingens styrelse hur vi förmedlar medel från Erikshjälpenssecondhand-försäljning. På senare år har vi stöttat hälsovård i Kongo Kinshasa,syriska flyktingbarn i Libanon, katastrofinsatser i Indien och Ukraina.
* Hålla kontaktmed missionsarbetare och andra utsända i internationellt samarbete, medanknytning till församlingen eller som ”församlingens missionär”.
Önskar du mer information om det internationella arbetet, hör av dig till Maria Hermansson-Ström (Maria.Hermansson.Strom@vmomail.se),sammankallande i utskottet.

Evenemang