Värnamo Missionskyrka och equmenia-Värnamo vill hjälpa människor att

 • Komma till tro
 • Växa i tro
 • Leva i tro
 • Dela sin tro

Församlingens övergripande mål

Vara en växande församling som regelbundet får hjälpa medmänniskor fram till en personlig tro på Jesus Kristus och till församlingsmedlemskap. Detta ska leda till att församlingen växer såväl i fördjupning som numerärt.


Jag vill dela församlingens mål att:

Personligt mål

 • Be Gud visa mig en vän, granne, arbetskamrat eller skolkamrat att be för.
 • Regelbundet be för den vännen, grannen, arbetskamraten eller skolkamraten
 • Bjuda honom eller henne hem eller på annat sätt umgås så att ett samtal om tron kan bli en naturlig del
 • Bjuda honom/henne till någon samling i kyrkan

Gemensamma mål

 1. En levande gudstjänst
  Visionen är att vi har en gudstjänst där alla är delaktiga och där alla blir berörda.
 2. Fungerande smågrupper
  Visionen är att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön.
 3. Fungerande vardagsliv
  Visionen är att alla församlingens medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och skolkamrater.

Libanongårdens förskola

Beskrivning av förskolan

På vår förskola går ett 30-tal barn fördelat på två åldersindelade
grupper. De äldre barnen (3-6 år) finns inne på Libanongården och de yngre
barnen (1-3 år) på Lillstugan. Medarbetarteamet består av 4 förskollärare 3
barnskötare och husmor som lagar all vår mat.

Libanongårdens förskola ligger i en naturskön miljö med stor och
härlig utegård som inbjuder till varierande och stimulerande lekmöjligheter.
Inne på Libanongården finns goda förutsättningar för att kunna göra det lilla
extra. Vi har en stor gympahall som vi kan använda när vi vill och samlingssal
som gör det möjligt att fira lucia och sommarfest inomhus och bjuda hela tjocka
släkten.

Vår kristna profil

Att jobba på en förskola med kristen profil innebär inga större
skillnader på verksamhetens innehåll. Vi följer samma läroplan och skollagens
krav på att verksamheten skall vara ickekonfessionell. När vi talar om vår
profil i arbetslaget så har vi konstaterat att det till största del handlar om
att jobba med vår "atmosfär". Att låta vår kristna tro och människosyn prägla
verksamheten så att det känns gott att vara barn/ha sitt barn hos oss. Det
handlar om BEMÖTANDE! Hur vi är mot varandra, mot barnen och deras föräldrar. Dessutom
berättar vi bibelberättelser, sjunger kristna sånger, uppmärksammar de kristna
högtiderna och sjunger bordsbön innan maten.

Föräldrasamverkan

Vi ser förskolans föräldrar som värdefulla resurser i vårt arbete. Med sina
kunskaper om det egna barnet och sitt perspektiv på vår verksamhet vill vi på
olika sätt ge dem chans att komma till tals genom föräldraråd, utvecklingssamtal
såväl som i de dagliga mötena i tamburen.

Sedan många år tillbaka jobbar vi med föräldraaktiv inskolning vilket
innebär att föräldern är med sitt barn heldagar under inskolningen och hinner då
lära känna både oss och verksamheten och vi hinner lära känna dem.

Ansöka om plats

Vi är en fristående förskola men finansieras genom bidrag från kommunen. Är
man intresserad av att placera sitt barn på Libanongårdens förskola ansöker man
om plats via kommunens kösystem.

Libanongårdens Förskola

Libanonvägen 2, 331 33 Värnamo

Storstugan tel. 0370-34 11 32
Lillstugan tel.0370-34 11 33
lillstugan@missionskyrkan.org

Mer under Barn & familj