Värnamo Missionskyrka och equmenia-Värnamo vill hjälpa människor att

 • Komma till tro
 • Växa i tro
 • Leva i tro
 • Dela sin tro

Församlingens övergripande mål

Vara en växande församling som regelbundet får hjälpa medmänniskor fram till en personlig tro på Jesus Kristus och till församlingsmedlemskap. Detta ska leda till att församlingen växer såväl i fördjupning som numerärt.


Jag vill dela församlingens mål att:

Personligt mål

 • Be Gud visa mig en vän, granne, arbetskamrat eller skolkamrat att be för.
 • Regelbundet be för den vännen, grannen, arbetskamraten eller skolkamraten
 • Bjuda honom eller henne hem eller på annat sätt umgås så att ett samtal om tron kan bli en naturlig del
 • Bjuda honom/henne till någon samling i kyrkan

Gemensamma mål

 1. En levande gudstjänst
  Visionen är att vi har en gudstjänst där alla är delaktiga och där alla blir berörda.
 2. Fungerande smågrupper
  Visionen är att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön.
 3. Fungerande vardagsliv
  Visionen är att alla församlingens medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och skolkamrater.

Libanongårdens förskola

Värnamo Missionskyrka bedriver förskoleverksamhet på Libanongården i Värnamo. Verksamheten bedrivs i "det
lilla huset" som kallas Lillstugan och på Libanongården, Storstugan som vi kallar det.

Libanongårdens förskola ligger i en naturskön miljö med en stor och härlig utegård som inbjuder till varierande och
stimulerande lekmöjligheter.
Förskolan består av en syskongrupp, vilket innebär att barnen är mellan ett och sex år. Vi har ca 30 barn och vi delar på
barngruppen större delen av dagen, åldersuppdelat. De största barnen är på Libanongården och de mindre barnen på Lillstugan.

Verksamheten följer läroplanen för förskolan (LpFö98/rev10). Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, där vi granskar
verksamheten, sätter upp mål och utvärderar. Vi har ett samarbete med Värnamo kommun och vi ingår i kommunens barnomsorgsplan vilket bl.a. innebär att de barn som placeras på förskolan kommer från kommunens barnomsorgskö samt att
verksamheten finansieras av stat och kommun.

Förskolan har en kristen profil vilket visar sig genom att vi berättar bibelberättelse, sjunger sånger och har bordsbön. Vi lägger
stor vikt vid värdegrunden, att varje människa är unik, värdefull och älskad.

Vi värdesätter samarbetet med vårdnadshavare, då det är vi tillsammans som kan skapa förutsättningar för barnen, därför
tycker vi den dagliga tamburkontakten är mycket viktig. Vi jobbar med föräldraaktiv inskolning där både barnen och vårdnadshavaren får vara med och lära känna personal, miljö och de andra barnen på förskolan. Vi arbetar sedan med uppföljnings- och utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraråd och arrangemang såsom sommarfest där vi skapar relationer med
föräldrarna.

Några saker som kännetecknar vår förskola; Vi har en egen gymnastikhall och stor varierande utegård vilket innebär att vi kan erbjuda mycket rörelse både inne och ute. Det finns en husmor på förskolan som lagar all mat till förskolan och bakar även delar av vårt bröd. Det används ekologiska mejeriprodukter och svenskt kött.


En dag på förskolan

börjar ca 6.15 med att de första föräldrarna börjar komma och lämna sina barn och vid ca 7.45 äter vi frukost. Oftast sker det en ålderuppdelning efter frukosten och verksamheten anpassas för de olika barnen. På förmiddagen är vi ute och det är även någon organiserad pedagogisk verksamhet med samlingar, sång, pyssel/skapande och rörelse. Vi brukar även ha en fruktstund.

Kl. 11.30 äter vi lunch och efter det soveroch vilar de små barnen medan de stora har lugnare aktiviteter. På
eftermiddagen leker barnen antingen inne eller ute.
Mellanmålet äts vid 14.30 och sedan möts alla barnen på utegården och finns där tills föräldrarna hämtar.
Vid ca 17.30 brukar dagen vara slut.

Vår övergripande målsättning är:

Vi vill att barnengenom vårt arbetssätt:

§ ska utvecklas till trygga och harmoniska
människor som visar hänsyn och känner ansvar.

§ ska kunna utveckla sin personlighet och förbli
öppna och kreativa.

§ ska utvecklas både språkligt och motoriskt.

§ ska få del i vårt kulturarv t. ex. i form av
traditioner, högtidsfirande, musik, ord och bild.

Libanongårdens Förskola

Libanonvägen 2, 331 33 Värnamo

Storstugan tel. 0370-34 11 32
Lillstugan tel.0370-34 11 33
lillstugan@missionskyrkan.org

Mer under Barn & familj

Evenemang