Värnamo Missionskyrka och equmenia-Värnamo vill hjälpa människor att

 • Komma till tro
 • Växa i tro
 • Leva i tro
 • Dela sin tro

Församlingens övergripande mål

Vara en växande församling som regelbundet får hjälpa medmänniskor fram till en personlig tro på Jesus Kristus och till församlingsmedlemskap. Detta ska leda till att församlingen växer såväl i fördjupning som numerärt.


Jag vill dela församlingens mål att:

Personligt mål

 • Be Gud visa mig en vän, granne, arbetskamrat eller skolkamrat att be för.
 • Regelbundet be för den vännen, grannen, arbetskamraten eller skolkamraten
 • Bjuda honom eller henne hem eller på annat sätt umgås så att ett samtal om tron kan bli en naturlig del
 • Bjuda honom/henne till någon samling i kyrkan

Gemensamma mål

 1. En levande gudstjänst
  Visionen är att vi har en gudstjänst där alla är delaktiga och där alla blir berörda.
 2. Fungerande smågrupper
  Visionen är att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön.
 3. Fungerande vardagsliv
  Visionen är att alla församlingens medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och skolkamrater.

Sång- och lekstugan

Sång och lekstugan är igång igen för hösten!

För barn 0-6 år

Fredagar 9:30-12.00,
9:30-10 - drop in
10.00 - 12.00 - Sång/lek/pyssel
Fika (20 kr)

Ingång utmed cykelvägen vid ån

Välkomna alla mammor/pappor och barn

Ingen föranmälan behövs.

Höstens schema;

Vi drar igång från och med vecka 35 fram till julavslutning den 9 dec.

Med undantag för 4 november (höstlovet)

Våren 2017

Vi börjar den 13 jan och håller på fram till den 19 maj. Ingen samling den 14 april.

Julia Oxenlöv

Barnledare

0370-34 11 05
070-410 32 85
julia.oxenlov@missionskyrkan.org

Mer under Barn & familj