Värnamo Missionskyrka och equmenia-Värnamo vill hjälpa människor att

 • Komma till tro
 • Växa i tro
 • Leva i tro
 • Dela sin tro

Församlingens övergripande mål

Vara en växande församling som regelbundet får hjälpa medmänniskor fram till en personlig tro på Jesus Kristus och till församlingsmedlemskap. Detta ska leda till att församlingen växer såväl i fördjupning som numerärt.


Jag vill dela församlingens mål att:

Personligt mål

 • Be Gud visa mig en vän, granne, arbetskamrat eller skolkamrat att be för.
 • Regelbundet be för den vännen, grannen, arbetskamraten eller skolkamraten
 • Bjuda honom eller henne hem eller på annat sätt umgås så att ett samtal om tron kan bli en naturlig del
 • Bjuda honom/henne till någon samling i kyrkan

Gemensamma mål

 1. En levande gudstjänst
  Visionen är att vi har en gudstjänst där alla är delaktiga och där alla blir berörda.
 2. Fungerande smågrupper
  Visionen är att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön.
 3. Fungerande vardagsliv
  Visionen är att alla församlingens medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och skolkamrater.

Sång- och lekstugan

Sång och lekstugan!

Vår öppna förskola- sång & lekstugan är just nu pausat.

Vi hoppas snart hitta någon/några som vill hjälpa oss att
driva denna verksamhet.

Kanske är det du?

Du behöver tycka om att möta nya människor, våga hälsa på
besökarna. Hjälpa till med lite enkla praktiska uppgifter.

Vi har vår öppna förskola på fredagar mellan 9:30-11:30.

Håll koll på vår hemsida och sång och lekstugan på FB om det
kommer mer information.

Kontakta gärna oss för fler frågor:

Evelina
Westberg

eveina.westberg@missionskyrkan.se

0704-103283

Mer under Barn & familj

Evenemang