Värnamo Missionskyrka och equmenia-Värnamo vill hjälpa människor att

 • Komma till tro
 • Växa i tro
 • Leva i tro
 • Dela sin tro

Församlingens övergripande mål

Vara en växande församling som regelbundet får hjälpa medmänniskor fram till en personlig tro på Jesus Kristus och till församlingsmedlemskap. Detta ska leda till att församlingen växer såväl i fördjupning som numerärt.


Jag vill dela församlingens mål att:

Personligt mål

 • Be Gud visa mig en vän, granne, arbetskamrat eller skolkamrat att be för.
 • Regelbundet be för den vännen, grannen, arbetskamraten eller skolkamraten
 • Bjuda honom eller henne hem eller på annat sätt umgås så att ett samtal om tron kan bli en naturlig del
 • Bjuda honom/henne till någon samling i kyrkan

Gemensamma mål

 1. En levande gudstjänst
  Visionen är att vi har en gudstjänst där alla är delaktiga och där alla blir berörda.
 2. Fungerande smågrupper
  Visionen är att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön.
 3. Fungerande vardagsliv
  Visionen är att alla församlingens medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och skolkamrater.

värnamo soul children

En kör för dig som går i åk 5-8. Konceptet Soul Children kommer från bl. a USA och Norge. Goa soul/pop/gospellåtar kombinerat med dans/rörelse och ett tajt komp utgör Värnamo Soul Children.

Körledare:

Assisterande ledare:Maja Claesson, Hedvig Severinsson & Allis Törefors.
Worship: Joel Andersson

Plats: Musikrummet i Värnamo Missionskyrka
Repetitioner torsdagar jämna veckor kl. 17.30-19.00.

Ingen föranmälan krävs. Bara kom!

HÖSTENS SPELNINGAR

sön 24 sep kl.10:00 Gudstjänst i Missionskyrkan
21-22 okt Measure i Jönköping
lör 16 dec kl.15 & 18 Strålande Jul i Missionskyrkan. Biljettsläpp 24 okt.
sön 17 dec kl.15:00 Strålande Jul i Missionskyrkan
För mer information kontakta

Mer under Barn & familjUngdomMusik