Länkar

Equmeniakyrkan

Värnamo Missionskyrka är ansluten till Equmeniakyrkan. Den är en relativt ny kykra, bildad ur Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. Läs mer här.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vi står för all verksamhet för barn och unga i Gemensam Framtids kyrkor. Läs mer här.

Sändaren

Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Tidningen ser sig som organ för Gemensam framtid, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse, Equmenia, nära. Läs mer här.

Strandgården

En av Equmeniakyrkans distriktsgårdar som ligger på Hallands västkust. På gården anordnas läger och konferenser. Man kan semestra på gården eller besöka gården över dagen. Under sommaren finns det ett varierande sommarprogram för alla åldrar. Läs mer här.

Klintagården

Klintagården är en kurs-, konferens- och lägergård med camping och har dessutom stugby, pensionat- och vandrarhemsrum. Gården är vackert belägen 40 km norr om Ölandsbron i Köpingsviksbukten och erbjuder bad från såväl strand som handikappvänlig brygga. Klintagården ägs av Equmeniakyrkan i Region Öst. Läs mer här.

Söndag hela veckan

Lyssna på predikningar från Sveriges kyrkor. Läs mer här.

Erikshjälpen Second Hand

Överskottet från Erikshjälpen Secnd Hand blir till otroliga möjligheter för utsatta människor genom bistånd och social verksamhet. De flesta av Erikshjälpens second hand-butiker drivs i samarbete med lokala församlingar och föreningar, som delar överskottet med Erikshjälpen. Läs mer här.

Hela människan

Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete. Hela människan vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt livssituation och vill vara resurs, både operativt och förebyggande. Hela Människans lokala arbete bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar och finns på ett 90-tal orter i Sverige. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria. Läs mer här.


Äntligen Fredag

- mötesplats för småbarnsfamiljer

Vi bjuder på enkel kvällsmat och barnen får möjlighet att leka och "fara runt" under första timman. Efter detta tar någon hand om barnen och vi föräldrar får möjlighet att samtala om smått och stort under andra timman. Vid något tillfälle kommer gästföreläsare och talar om familjeliv och föräldraskap / kristen tro och församlingsliv.

Vi möts mellan kl. 17.30-19.30.

Vill du bjuda med vänner och bekanta är du välkommen. Meddela till info@missionskyrkan.org om ni kommer. Vi betalar självkostnadspris för maten, max 100 kr per familj.

Ansvarig för samlingarna är