Länkar

Equmeniakyrkan

Värnamo Missionskyrka är ansluten till Equmeniakyrkan. Den är en relativt ny kykra, bildad ur Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. Läs mer här.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vi står för all verksamhet för barn och unga i Gemensam Framtids kyrkor. Läs mer här.

Sändaren

Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Tidningen ser sig som organ för Gemensam framtid, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse, Equmenia, nära. Läs mer här.

Strandgården

En av Equmeniakyrkans distriktsgårdar som ligger på Hallands västkust. På gården anordnas läger och konferenser. Man kan semestra på gården eller besöka gården över dagen. Under sommaren finns det ett varierande sommarprogram för alla åldrar. Läs mer här.

Klintagården

Klintagården är en kurs-, konferens- och lägergård med camping och har dessutom stugby, pensionat- och vandrarhemsrum. Gården är vackert belägen 40 km norr om Ölandsbron i Köpingsviksbukten och erbjuder bad från såväl strand som handikappvänlig brygga. Klintagården ägs av Equmeniakyrkan i Region Öst. Läs mer här.

Söndag hela veckan

Lyssna på predikningar från Sveriges kyrkor. Läs mer här.

Erikshjälpen Second Hand

Överskottet från Erikshjälpen Second Hand blir till otroliga möjligheter för utsatta människor genom bistånd och social verksamhet. De flesta av Erikshjälpens second hand-butiker drivs i samarbete med lokala församlingar och föreningar, som delar överskottet med Erikshjälpen. Läs mer här.

Hela människan

Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete. Hela människan vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt livssituation och vill vara resurs, både operativt och förebyggande. Hela Människans lokala arbete bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar och finns på ett 90-tal orter i Sverige. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria. Läs mer här.


Bönegruppen "Destiny´s child"

Destiny,s child är namnet bönegruppen för dig som går åk 8
och uppåt. Gruppen startade under våren 2019 av en handfull konfirmander som
ville ha ett forum under veckan, utöver konfan där man kunde prata om tro och
livet på ett djupare plan.

Från och med hösten 2019 kommer vi att ses på gudstjänsten 1
gång i månaden och därefter fortsätta med att äta lunch, umgås och samtala.
Vill du vara med i denna goa gemenskap? Tveka inte att höra av dig till vår
ungdomsledare Hilda Ahlkvist.

Hilda Ahlkvist

Ungdomsledare

0370-34 11 01
070-410 32 85
ungdomsledare@missionskyrkan.org

Mer under Ungdom

Evenemang