Länkar

Equmeniakyrkan

Värnamo Missionskyrka är ansluten till Equmeniakyrkan. Den är en relativt ny kykra, bildad ur Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. Läs mer här.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vi står för all verksamhet för barn och unga i Gemensam Framtids kyrkor. Läs mer här.

Sändaren

Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Tidningen ser sig som organ för Gemensam framtid, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse, Equmenia, nära. Läs mer här.

Strandgården

En av Equmeniakyrkans distriktsgårdar som ligger på Hallands västkust. På gården anordnas läger och konferenser. Man kan semestra på gården eller besöka gården över dagen. Under sommaren finns det ett varierande sommarprogram för alla åldrar. Läs mer här.

Klintagården

Klintagården är en kurs-, konferens- och lägergård med camping och har dessutom stugby, pensionat- och vandrarhemsrum. Gården är vackert belägen 40 km norr om Ölandsbron i Köpingsviksbukten och erbjuder bad från såväl strand som handikappvänlig brygga. Klintagården ägs av Equmeniakyrkan i Region Öst. Läs mer här.

Söndag hela veckan

Lyssna på predikningar från Sveriges kyrkor. Läs mer här.

Erikshjälpen Second Hand

Överskottet från Erikshjälpen Second Hand blir till otroliga möjligheter för utsatta människor genom bistånd och social verksamhet. De flesta av Erikshjälpens second hand-butiker drivs i samarbete med lokala församlingar och föreningar, som delar överskottet med Erikshjälpen. Läs mer här.

Hela människan

Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete. Hela människan vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt livssituation och vill vara resurs, både operativt och förebyggande. Hela Människans lokala arbete bedrivs av självständiga enheter på uppdrag av församlingar och finns på ett 90-tal orter i Sverige. Det lokala arbetet går ofta under namnet Ria. Läs mer här.


Missionskyrkans Brassband

Värnamo Missionskyrkas Brassband är en musikkår med medlemmar i åldrarna 13 till 86 år. Brassbandet bildades 1938 av Anton Johansson som även dirigerade. I många år leddes brassbandet av Håkan Johansson. Numera heter vår dirigent Jakob Törefors.

Vi övar måndagar kl. 19.00 i vårt övningsrum på Libanongården


Om Missionskyrkans Brassband i Värnamo

Brassbandet är en viktig del av församlingsverksamheten i Värnamo Missionsförsamling och deltar med sina ca. 40 aktiva medlemmari åldern 13 till 86 år i gudstjänster, konserter och marscher på stan. Musiken spänner mellan sånghymner, orginalarrangemang och filmmusik.

Verksamheten startade hösten 1937 när Anton Johansson tog initiativet att bilda en musikkår. Med frälsningsarmén som förebild började han tillsammans med sina bröder och några andra att öva i hemmet. Premiärspelningen ägde rum på Libanongården på valborgsmässoafton 1938. I början spelade de mest på Libanon och naturligtvis i spetsen för församlingens marscher.

Under 40-talet utvecklades musikkåren och antog namnet Värnamo Missionsförsamlings hornmusikkår. 1946 tog brodern Ture Johansson över taktpinnen. Man medverkade alltmer inom missionsförsamlingen och med musikresor till olika platser i Värnamobygden, inte sällan via cykel! Även långväga orter som Jönköping och Tranås besöktes.

På 50-talet fortsatte utvecklingen och resorna gick allt längre bort. Även en ny enhetlig uniform (i mörk cheviot) med tillhörande båtmössa införskaffades och namnet ändrades till Missionskyrkans Musikkår. Antalet övningar och uppspelningar ökade allmer och 1959 framträdde man vid 64 tillfällen och övade 47 gånger. Av större speltillfällen kan nämnas medverkan vid Missionsförbundets generalkonferens i Stockholm 1953 samt en 130 mil lång turné till Värmland 1959.

På 60-talet hade i jämställdhetens namn även kvinnor gjort entré i musikkåren. 1961 blev det Lars Linds uppgift att leda musikkåren. 1968 gjordes den internationella debuten då musikkåren gjorde en resa till Norge.

Under 1970-talet började även ungdomsverksamheten komma igång på allvar och fick namnet Minibrasset. Musikkåren medverkade vid den stora blåsarträffen i Karlstad 1974. Detta år gick dirigentansvaret också tillbaka till familjen Johansson då Antons son Håkan blev ordinarie dirigent fram till 2017 då Jakob Törefors tog över ledarskapet. 1976 bytte musikkåren namn till Missionskyrkans Brassband vilket fortfarande gäller. Under detta år gjordes en oförglömlig resa till Österrike.

1980 och 1990-talet - Deltagande i Svenska Brassmästerskapen med varierande framgång. Resor till Finland och England.

Förutom uppspelningar i församlingens regi förekommer också medverkan i Värnamo stads arrangemang.

För mer information kontakta

Jakob Törefors

dirigent Missionkyrkans brassband

070-237 33 74

Mer under Musik