Du är här:Start > Musik > Begravning

Begravning

När en person dör påverkar det livet för människor runt omkring. Oavsett om det är ett förväntat dödsfall eller om det kommer plötsligt. Sorgen och saknaden kan ta sig uttryck på många olika sätt och den tar lång tid att ta sig igenom. Under den här perioden erbjuder vi möjligheten att prat med någon om livet och döden. Här är du välkommen att hålla begravningsgudstjänsten och den utformar du tillsammans med någon av våra pastorer.

Per-Anders "Pea" Karlsson

Omsorgspastor, vice församlingsföreståndare

0370-34 11 04
070-467 56 44
per-anders.karlsson@missionskyrkan.org

Mer under Livets skeden

Evenemang