Libanongårdens förskola

Beskrivning av förskolan

På vår förskola går ett 30-tal barn fördelat på två åldersindelade
grupper. De äldre barnen (3-6 år) finns inne på Libanongården och de yngre
barnen (1-3 år) på Lillstugan. Medarbetarteamet består av 4 förskollärare 3
barnskötare och husmor som lagar all vår mat.

Libanongårdens förskola ligger i en naturskön miljö med stor och
härlig utegård som inbjuder till varierande och stimulerande lekmöjligheter.
Inne på Libanongården finns goda förutsättningar för att kunna göra det lilla
extra. Vi har en stor gympahall som vi kan använda när vi vill och samlingssal
som gör det möjligt att fira lucia och sommarfest inomhus och bjuda hela tjocka
släkten.

Vår kristna profil

Att jobba på en förskola med kristen profil innebär inga större
skillnader på verksamhetens innehåll. Vi följer samma läroplan och skollagens
krav på att verksamheten skall vara ickekonfessionell. När vi talar om vår
profil i arbetslaget så har vi konstaterat att det till största del handlar om
att jobba med vår ”atmosfär”. Att låta vår kristna tro och människosyn prägla
verksamheten så att det känns gott att vara barn/ha sitt barn hos oss. Det
handlar om BEMÖTANDE! Hur vi är mot varandra, mot barnen och deras föräldrar. Dessutom
berättar vi bibelberättelser, sjunger kristna sånger, uppmärksammar de kristna
högtiderna och sjunger bordsbön innan maten.

Föräldrasamverkan

Vi ser förskolans föräldrar som värdefulla resurser i vårt arbete. Med sina
kunskaper om det egna barnet och sitt perspektiv på vår verksamhet vill vi på
olika sätt ge dem chans att komma till tals genom föräldraråd, utvecklingssamtal
såväl som i de dagliga mötena i tamburen.

Sedan många år tillbaka jobbar vi med föräldraaktiv inskolning vilket
innebär att föräldern är med sitt barn heldagar under inskolningen och hinner då
lära känna både oss och verksamheten och vi hinner lära känna dem.

 

Ansöka om plats

Vi är en fristående förskola men finansieras genom bidrag från kommunen. Är
man intresserad av att placera sitt barn på Libanongårdens förskola ansöker man
om plats via kommunens kösystem.

 

Libanongårdens Förskola

Libanonvägen 2, 331 33 Värnamo

Storstugan tel. 0370-34 11 32
Lillstugan tel.0370-34 11 33
lillstugan@missionskyrkan.org

Mer under Barn & familj

Evenemang

Document Moved

Object Moved

This document may be found here